Dnes je sobota 20. dubna 2024 | Svátek má Marcela
Pálení čarodejnic 30. dubna 2024 Vlčkovický jarmark 4. května 2024
obec Vlčkovice v Podkrkonoší

Schůze zastupitelstva obce 21.9.2011

Marek Otava

Stížnost na nerespektování značek „Průjezd zakázán“

Pan Jan Vitebský podal stížnost na nerespektování značek „Průjezd zakázán“ u č.p. 5 v Dolních Vlčkovicích. Někteří občané si naopak stěžují, že předmětná komunikace není průjezdná kvůli stojícím automobilům. Vzhledem k tomu, že v tomto úseku je platným dopravním značením průjezd zakázán, stížnosti občanů jsou bezpředmětné.

Značka

Dále zde byla vznesena námitka, že jsou tyto značky neplatné, kvůli přetínání komunikace křižovatkou – tento argument je ovšem neopodstatněný. Z ilustračních fotografií vyplývá, že mezi značkami žádná křižovatka není a i kdyby zde nějaká byla, značka stále platí (viz. Pravidla provozu na pozemních komunikacích).

Značka

PRAVIDLA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH § 9 Zákazové značky

ll) „Jiný zákaz“ (č. B 32), která stanoví jiný zákaz než ten, který je možno vyznačit jinou značkou; zákaz je vyjádřen nápisem na značce; užije-li se nápisu „SMOG“, je zakázána jízda pro určená vozidla v území, pro které byla vyhlášena smogová situace podle zvláštního právního předpisu; užije-li se nápisu „Průjezd zakázán„, nesmí řidič projet takto označeným úsekem, aniž by jízdu přerušil, například za účelem naložení nebo složení nákladu.

Druhý úhel pohledu

Pravdou však je, že komunikace nesmí být zablokována na delší dobu, než je nutno, například při vyložení nebo naložení nákladu.

Postihy za porušení těchto pravidel

Porušení povinnosti vyplývající ze zákazové nebo příkazové značky

Bodové hodnocení přestupku : 1 bod
a) Pokuta ve správním řízení : 1500 až 2500,- Kč
b) Bloková pokuta : do 2000,- Kč

Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.