Dnes je pátek 14. června 2024 | Svátek má Roland
Dětské pečení pizzy 21. června 2024
obec Vlčkovice v Podkrkonoší

Kostel svatého Josefa

Římskokatolický kostel sv. Josefa v Horních Vlčkovicích byl postaven v letech 1849 – 1850 na místě původní barokní kaple Panny Marie z roku 1703. Kostel je jednolodní, stavba s věží v průčelí na západní straně, bez význačného presbyteria (místo u hlavního oltáře, knežiště), zakončený polygonálně (mnohoúhelníkem). Na hlavním oltáři je obraz sv. Josefa s Ježíškem na ruce od malíře Lorenze z Kuksu (1851). Postranní oltář, na pravé straně při pohledu od hlavního vchodu, znázorňuje Nejsvětější Trojici, na levé straně sv. Kateřinu Alexandrejskou, oba obrazy od Zieglera (1851). Vnitřní vybavení kostela bylo pořízeno z církevních fondů (varhany, lavice, zpovědnice, křtitelnice, boží hrob, sakristie). Kostel je jednoduchá venkovská sakrální stavba typická pro polovinu 19. století, navazující na formy pozdního klasicismu v redukovaných prvcích (okna, vstupní portál). Zásluhu na postavení kostela měl hornovlčkovický rychtář (starosta) Josef Nimbsche, který věnoval v roce 1839 na přestavbu původní kaple na kostel 1000 florinů k. m. (zlatých). Před svou smrtí odkázal v roce 1846 také svoji selskou usedlost č.p. 72 v hodnotě 9000 florinů k. m. (zlatých) na postavení kostela.

V místech, kde stojí dnes kostel, stála podle místního podání v roce 1751 pod jednou střechou kaple a škola. V období válek byly prostory školy i kaple zabrány a sloužily jako sklady krmiv pro vojska. Později, za Josefa II. (1788) byla v kapli zřízena tzv. kontribuční sýpka, tj. společná zásobárna obilí pro léta neúrody do níž museli sedláci odevzdával 1/3 obilí k osevu. Školní místnost a byt učitele byly zachovány až do stavby nového kostela.

Kostel svatého Josefa

V roce 1924 byla uspořádána sbírka na údržbu kostela. Za vybraných 15.857,- Kč byla provedena oprava varhan, lavic, zpovědnice a Sv. hrobu.

Po skončení druhé světové války a po odsunu obyvatel německé národnosti v letech 1945 – 1946, kdy odešla převážně většina věřících a noví osídlenci nejevili ve větší míře o kostel zájem, zvláště pak po roce 1948 došlo postupně k chátrání kostelní budovy. Nezájem komunistického režimu o církevní budovy, kapličky, kříže apod. po desítky let způsobil značné škody na jejich technickém stavu.

Teprve v roce 2000 – 2001 bylo započato s rekonstrukcí a opravou kostela, a to zejména zásluhou Česko-německého fondu budoucnosti, který se snažil podporovat oživení bývalého pohraničí. Rovněž sbírka peněz mezi farníky a obyvateli Vlčkovic v Podkrkonoší připěla na obnovu kostela. Pozadu nezůstal ani obecní úřad v obci a přispěl svým dílem k dokončení oprav.

V roce 2010-2011 začínají další kola oprav a rekonstrukcí.

 

TODO odkaz na album Oprava kostelní věže

http://www.vlckovice.cz/obec/fotogalerie/155-oprava-kostelni-veze/

Hlavní investoři oprav

Ministerstvo kultury – havarijní fondcca 200.000,- Kč
KPG 02 – Krajský úřadcca 200.000,- Kč
celkem proinvestovánocca 500.000,- Kč

 

úryvek z knihy
Vlčkovice v Podkrkonoší – Minulost a současnost
2010 – Ing. Václav Němec

Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.