Dnes je pátek 14. června 2024 | Svátek má Roland
Dětské pečení pizzy 21. června 2024
obec Vlčkovice v Podkrkonoší

Ohlédnutí starosty na své dvanáctileté funkční období

Jindřich Franc

Vážení spoluobčané,

přišel čas voleb do obecních zastupitelstev a pro mě, jako starostu Obce Vlčkovice v Podkrkonoší, nastal čas, abych zrekapituloval svoji činnost. Ze všech pro a proti mně vyšlo, že v nejlepším je přestat. Myslím, že se mohu za sebe ohlédnout a vidět kus práce pro Vás občany a obec celkově.

Začínal jsem v 2003 jako neuvolněný starosta. Po převzetí své funkce, jsem si dal závazek, že je nutné dát naši obec, jako takovou, do slušného vzhledu. Nakoupila se malá zahradní technika na úklid zeleně v obci a velmi zanedbaného hřbitova. V začátcích jsem tuto práci většinou prováděl sám, později pracovali na smlouvu někteří naši občané. V této době byl instalován záchranný systém VISO (rozhlas) a opraveno veřejné osvětlení, výměnou starých žárovkových svítidel za výbojkové osvětlení. Jelikož nám byly pozemkovým fondem předány vybudované záhumení komunikace, bylo nutné zakoupit větší a silnější techniku. Byl zakoupen traktor a k němu příkopová sekačka. A opět jsem většinou s tímto zařízení jezdil sám, nebo někdo na smlouvu. Ale čas ukázal, že je zapotřebí pro tuto techniku přijmout zaměstnance.

V tomto období jsem, společně se starostou Obce Choustníkovo Hradiště, začal spřádat myšlenku zavést do našich obcí plyn. Již dříve jsme se pokoušeli o spolupráci s Obcí Chvalkovice, kde byla prováděna plynofikace, ale připojení naší obce na plyn bylo pro malý průřez přivaděče nemožné. Ale nakonec byla naše myšlenka s plynofikací vyslyšena, s tou podmínkou, že založíme sdružení pro „Plynofikaci obcí Choustníkovo Hradiště, Vlčkovice v Podkrkonoší, Kuks, Stanovice“, což se nám podařilo pro vzácnou shodu všech čtyř starostů těchto obcí. Začalo velice složité jednání okolo projektu, ale nejhorší věcí bylo projednávání stavebního povolení na stavebním oddělení ve Dvoře Králové n/L. Zde nastaly veliké průtahy, takže jsme byli nuceni požádat o odklad dotace na plynofikaci. Jelikož se průtahy ze strany stavebního úřadu vlekli nadále pomalu, pozbyli jsme nárok na dotaci. Ale naše myšlenka plynofikace nás stmelila a rozhodli jsme se přesto plyn dovést do našich obcí. Ve výběrovém řízení byla vybrána firma LB-tech z Litomyšle. Po tomto již nic nepřekáželo v započetí práce. Bylo to nesčetně hodin při prováděcích pracích, jednání s občany atd. Plynofikace byla zdárně ukončena. Naše obec jako jediná, na jednání zastupitelstva schválila uhradit plynofikaci hotově a tudíž se vyhnout půjčce. Bylo projednáno, že firma LB-tech nebude provádět vyspravení chodníků postižených výkopovými pracemi, ale bylo dohodnuto, že bude spočítána cena za vyspravení chodníků živicí a ta bude použita s financemi obce na zhotovení chodníků ze zámkové dlažby. Tak se i stalo.

Také se vybudovalo sociální zařízení u sálu v kulturním domě a to z toho důvodu, že se při pořádání  kulturních akcí používalo soc. zařízení v přízemí, které patřilo k pronajatému pohostinství. Někdy docházelo k dohadům s nájemníkem pohostinství. Při tomto budování soc. zařízení se opravil i sál, vybudoval se bar a upravila kuchyňka. Sál byl vybaven novým zařízením (stoly a židle). Tyto práce byly vytvářeny za běžného provozu a bez rozpočtového opatření, nikdo se nad tímto počínání z řad zastupitelů nepozastavil.

Během mého působení se prováděla asanace místního hřbitova, což byla moje srdeční záležitost. Byla vybudována rozptylová loučka. Velice příjemné je to, že se na náš hřbitov vracejí hrobová místa z Choustníkova Hradiště. Návštěvníci hřbitova vyslovují obci uznání za jeho údržbu.

V neposlední řadě došlo na lámání chleba s prodejem budovy č.p. 105 – mateřská školka. Dlouhých pět let se nepodařilo tuto nemovitost prodat. Proto jsem navrhl, abychom z této budovy vytvořili Obecní úřad. Tak se i stalo. V přízemí jsme začali vytvářet prostory pro OÚ. Když bylo naše dílo z 40% hotovo, našel se zájemce, že nemovitost koupí. Při jednání zastupitelstva se rozhodovalo zda prodat – neprodat. Během hlasování 2 zastupitelé byli pro prodej a 2 proti. Můj hlas byl rozhodující a já jsem hlasoval se staršími zastupiteli neprodat. Přízemí i s vytápěním bylo před dokončením, ale nikdo ze zastupitelů se nezajímal, jak práce postupují, teprve na můj nátlak se přišli podívat dva zastupitelé. Opět tato akce nebyla v rozpočtu. Po nastěhování se do nových kanceláří, jsem začal přemýšlet, co vytvořit z prostor v prvním patře. Po dohodě v obecním zastupitelstvu jsem požádal o dotaci na revitalizaci této nemovitosti a vybudování hřiště a součastně jsme požádali o dotaci na chodník v Dolních Vlčkovicích a kupodivu nám i tato dotace byla přidělena. Už zde nastaly všelijaké připomínky, ale jenom proto, že někteří zastupitelé při projednávání nevěnují pozornost o čem je řeč. Ale i přes tyto inpertinence jsme chodník zdárně dokončili. Snaha ho vybudovat byla již nejméně před sedmi lety.

To je tak v kostce, co se dařilo tvořit bez hádek a osočování. První neshody začali v druhé polovině roku 2012, kdy vypukla žabomyší válka mezi jednou rodinou a firmou M-Plus CZ, s. r. o., a to hlavně s jejím jednatelem. Ještě na začátku roku 2012 tato firma opravovala břeh potoka poškozený povodní v roce 2011, bez rozpočtu. Vždyť takovéto mimořádná událost nejde předvídat dopředu. Tato firma provedla v roce 2013 opravu kamenné vyzdívky břehu potoka na zadní cestě u Endrychů, byla nejlacinější, dále mě bylo vyčítáno, že musíme podporovat místní podnikatele, což jsem učinil a zadal jsem vytvoření odvodňovacího kanálu na cestě u domu č. p. 6 v Dolních Vlčkovicích a opravu nádrže na pitnou vodu u Vaňků. Opět se to nelíbilo opozici, která právě prosazovala místní podnikatele. Při výběrových řízeních jsem se snažil vybrat to nejlacinějšího, a to byla vždy firma M-Plus CZ, s. r. o. To se ukázalo při podaných nabídkách na opravu břehu potoka u Matoušů. Nabídky přišli tři, kde se nabídka pohybovala v částkách 595 000 Kč, 630 000 Kč a 750 000 Kč. Pro podání žádosti zastupitelé vybrali firmu, která požadovala za zhotovení 630 000 Kč, což není v pořádku, ale budiž. Dotace nám byla přidělena v 50% výši. Na tuto částku plus našich 50 %, bylo vypsáno výběrové řízení. Bylo osloveno šest firem, ze kterých se vrátili pouze dvě, firma paní Truhlantové si ani nevyzvedla doporučený dopis, a to je místní firma. Při výběrovém řízení nejnižší nabídka byla právě od firmy M-Plus CZ s. r. o. Chtěl bych vidět obličeje výběrové komise, když byla nucena přidělit zakázku právě firmě M-Plus CZ s. r. o.

Aktuálně probíhá rekonstrukce hřbitovní kaple a je budováno několik cestiček. V poslední době jsem docílil, že již na čističku odpadních vod bylo podáno územní rozhodnutí a započala fáze vodního zdroje, tudíž je možné požádat o nový PRVKUK. O tuto akci naši zastupitelé nejevili větší zájem, stačilo jim, že se na věci pracuje, takže mohu prohlásit, že málokdo o postupu prací ví. Já mohu prohlásit, že je to na dobré cestě.

Co mě osobně těší, že byla uskutečněna oslava 600 let od založení obce, vydána kniha o naší obci a každým rokem uspořádaný sraz důchodců z obcí Vlčkovice v Podkrkonoší, Choustníkovo Hradiště, Kuks a Stanovice. Dále jsem pozitivně naladěn pro práci našeho lesního hospodáře, neboť velice dobře zpeněžuje vytěžené dřevo, taktéž žádosti o palivové dřevo je našim občanům poskytováno dle jejich žádostí. Pouze neplatiči za odebrané dřevo, jsou odsouvány dozadu seznamu. Vytvořené stavby a opravy jsou nutnou činností, aby byl zachován chod obce. Ale to se opozici nelíbí. Proto jsem se rozhodl, že se nebudu ucházet znovu o post starosty.

To je tak ve zkratce vše, co jsem, Vám občanům, chtěl sdělit, a proto velice záleží na Vás, jaké bude budoucí zastupitelstvo obce.

Jindřich Franc
starosta

Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.