Dnes je úterý 7. dubna 2020 | Svátek má Heřman a Hermína
obec Vlčkovice v Podkrkonoší

Svoz odpadů

Jindřich Franc

Vážení spoluobčané,
dovolte abych se vyjádřil k právě proběhlé akci, kterou naše obec musí uskutečnit dvakrát ročně. Jedná se o svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu. Pro tuto sběrnou akci jste dostali do svých poštovních schránek letáky s vyznačením, kdy a co se bude sbírat. Byly vylepeny plakáty na obecních informačních tabulích a v neposlední řadě byla akce hlášena v místním rozhlase.

Svoz odpadů

Jaké mě čekalo překvapení při přebírání nebezpečného odpadu, když jsem zjistil, že zde bylo uloženo cca 15 ks pneumatik, i když bylo oznámeno, že max. počet na domácnost jsou 4 ks, že u velkoobjemového odpadu byla igelitová plachta, když kontejner na plasty je hned vedle, že zde byla shnilá jablka, úlomky dlažby, sklo, železo a pod. Kamerový systém odhalil občany, kteří nerespektují vyhlášené podmínky svozu odpadů. Někteří po upozornění svůj prohřešek napravili, ale našli se i tací, kteří na upozornění nereagovali.

Proto již teď mohu konstatovat, že příští sběr bude pečlivě sledován a vše co budou naši občané odevzdávat nad rámec počtů uvedených v letácích, jim bude zpoplatněno, neboť nadlimitní množství odpadů pak musí být zahrnuto do celkových nákladů za likvidaci odpadů, které musí hradit všichni ostatní občané (poplatek za popelnice).